Навигација

Одлуке о одузимању дозвола

 

 ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

 

ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ  ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

У складу са чланом 80. став 1. Закона о елеконским медијима ималац дозволе не може да буде: 1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе 2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су средства у целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 3) политичка странка

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП РТВ Ћуприја, Ћуприја-ТВ Ћуприја 452/2010-1
 2. Радио Обреновац д.о.о. Обреновац-Радио Обреновац 301/2008-2
 3. Радио Дрина д.о.о.-у стечају, Мали Зворник-Радио Дрина 250/2008-3
 4. ЈП Информативни центар Косјерић, Косјерић-Радио Косјерић 240/2008-1
 5. ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Радио Лесковац 444/2010-5
 6. Радио Станица Деспотовац д.о.о. Деспотовац-Радио Деспотовац 220/2008-5
 7. ЈП Радио Лазаревац, Лазаревац-Радио Лазаревац 300/2008-2
 8. ЈП Радио Пирот, Пирот-Радио Пирот 185/2008
 9. ЈП Информативни центар Кикинда, Кикинда-Радио Кикинда 462/2010-1
 10. Јавно радиодифузно и ТВ Петровац на Млави, Петровац на Млави-Радио Петровац 327/2008-1
 11. Јавно радио-дифузно предузеће Радио Пожаревац, Пожаревац-Радио Пожаревац 466/2010-4
 12. ЈП Радио Сечањ, Сечањ-Радио Сечањ 261/2008-1
 13. Радио телевизија Врњачка бања а.д. у стечају, Врњачка бања-Радио Врњачка бања 341/2008-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 14. Радио телевизија Врњачка бања а.д. у стечају, Врњачка бања-ТВ Врњачка бања 159/2008-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Општина Бачки Петровац, Бачки Петровац-Инфо канал Бачки Петровац К41
 2. РТВ Врњачка бања а.д. у стечају-ВРТ К87
 3. ЈП РТВ Ћуприја, Ћуприја-ТВ Ћуприја К66
 4. ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Наша РТВЛ К181

У складу са чланом 88. став 1. дозвола се издаје на период од осам година. (протек периода важења дозволе)

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Радио Зрењанин, Зрењанин-Радио Зрењанин 70/2007-3
 2. Радио Сомбор а.д. Сомбор-Радио Сомбор 73/2007-2
 3. Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о. Алексинац-ТВ Алт 78/2008-3
 4. Телевизија Блаце доо, Блаце-ТВ Блаце 79/2008-2
 5. Установа центар културе босилеград, Босилеград-ТВ Босилеград 80/2008
 6. Јавно предузеће Бела Паланка, Бела Паланка-Радио Бела Паланка 171/2008-3
 7. РТВ Алди д.о.о. Прешево-Радио Алди 95,9 186/2008-3
 8. Визија д.о.о. Нови Пазар-Радио АС Нови Пазар 194/2008-3
 9. Беоцедип д.о.о. Београд-Радио Стари Рас 199/2008-3
 10. Пек-тон д.о.о. Кучево-Радио Звижд 208/2008
 11. РТВ Сокобања а.д. Ниш-Радио Сокобања 90,5 211/2008-2
 12. Радио 216 д.о.о. Банатско Карађорђево-Радио 216 262/2008-2
 13. Културни центар Општине Беочин, Беочин-Радио Беочин 266/2008
 14. Установа за културу, образовање и информисање културно информативни центар Младост, Футог-Радио Футог 267/2008-1
 15. Установа за културу, образовање и информисање културно-информативни центар, Кисач-Радио Кисач 269/2008-1
 16. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Пландиште-Радио Марија Баната 370/2008-1
 17. Културно информативни центар Лукијан Мушицки, Темерин-Радио Темерин 403/2008
 18. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Лесковац-Радио Марија Лесковац 182/2008-1
 19. Спектри Јетон Исмали и ортаци о.д. Бујановац-ТВ Спектри 406/2009-2
 20. ЈИП Радио телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка-ТВ Бап  415/2009-2
 21. Радио Лим д.о.о. Прибој-Радио Лим 345/2008-2

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску услугу

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Broadcasting Media Group d.o.o. Arilje-Play FM radio 501/2012-4
 2. Центар за бошњачке студије ЦБС, Тутин-Бошњачки радио 202/2008
 3. Телевизија С д.о.о. Београд-ТВ С 409/2009
 4. Soko Group d.o.o. Beograd-Radio Sky 398/2008-1
 5. Српска православна црква-Епархија Врањска, Врање-Радио Искон 287/2008-1
 6. ЈП Параћин, Параћин-Радио Параћин 230/2008-1
 7. Пек-Тон д.о.о. Кучево-ТВ Звижд 100/2008
 8. ЈП Радио Ћићевац, Ћићевац-Радио Ћићевац 312/2008
 9. ЈП Радио Нови Бечеј, Нови Бечеј-Радио Нови Бечеј 259/2008-1
 10. Дом културе Бабушница, Бабушница-Радио Бабушница 170/2008-1
 11. Руф д.о.о. Петровац на Млави-Радио Кучево 207/2008-1
 12. Jet-Company д.о.о. Кикинда-Радио ВК 68/2007-8
 13. Jet-Company д.о.о. Кикинда-ТВ ВК 165/2008-9
 14. Happy K.televizija d.o.o. Beograd-Happy K.TV 3-2/2006-8
 15. ТДИ радио телевизија д.о.о., Београд-ТДИ Пријепоље 87,9 531/2015
 16. Радио телевизија Мајданпек доо, Мајданпек-Радио Мајданпек 89,0 293/2008-4
 17. Конзум Лав д.о.о. Ужице-Радио Лав плус 88,7 424/2009-1
 18. Media System д.о.о. Појате-Топ радио 105,1 467/2010-1

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. СЗР Ник систем телекомуникавије Никола Латић пр, Нови Сад-НБ Инфо канал К109
 2. Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax К106
 3. Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax junior К107
 4. Obrazovna kulturna ustanova Cnesa, Knjaževac-Info TV Cnesa К40
 5. Културно спортски клуб, Чајетина-ТВ Чајетина К44
 6. Advantec group d.o.o. Beograd-High one К185
 7. Euro Alfa Export-import d.o.o. Subotica-TV SU city К146
 8. Удружење НВО пулс, Шилово-ТВ Пулс К191
 9. РТВ Смедерево д.о.о. Смедерево-ТВ Смедерево К36
 10. Удружење Зелена телевизија, Краљево-Media TV К114
 11. ЈП ТВ Љиг-у ликвидацији, Љиг-ТВ Љиг К152
 12. Art marketing TV d.o.o. Beograd-Art kanal К145
 13. Б92 а.д. Београд-Б92 инфо К1
 14. РТВ Мајданпек д.о.о. Мајданпек-ТВ Мајндапек К101
 15. Б92 а.д. Београд-О2 ТВ +1 К362
 16. Прва телевизија д.о.о. Београд-Прва +1 К363
 17. РТВ Мега-ИН доо Инђија-ТВ Мега К34
 18. Unija Plus д.о.о. Апатин-TV 025 Info К203
 19. Удружење грађана Радио Кулпин, Кулпин-Радио Кулпин 104,8 К382
 20. РТВ Ентер д.о.о. Ниш-Ентер ТВ К217
 21. Све на длану д.о.о. Чачак-Све на длану 1 К140-1
 22. РТВ Панонија д.о.о. Нови Сад-ТВ Панонија К53-2
 23. MM BIT TV д.о.о. Београд-БИТ ТВ К355-1
 24. Filmski kablovski TV kanal Cinemania д.о.о. Београд-Cinemania К13

У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако је пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида дошло због више силе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Гружамедија д.о.о. Кнић-Радио Гружа 95,4 458/2010-2
 2. РТВ Младеновац д.о.о. Младеновац-Радио Младеновац 213/2008-3
 3. ТВ Метрополис д.о.о. Београд-М Моја ТВ 15/2006-9
 4. Акционарско друштво Тимочка телевизија и радио, Зајечар-Тимочка ТВ 40/2007-10
 5. ЈИП РТВ Бачка Паланка, Бачка Паланка-Радио Бап 95,1 377-1/2008-2
 6. РТВ Царичин град доо, Лебане-ТВ Царичин град 519/2014-1
 7. Реноар д.о.о., Пожаревац-ТВ Дуга 120/2008-6
 8. Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у дијспори на територији АП Војводине, Нови Сад-ТВ Мозаик 166-2/2008-6
 9. Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ НИШАВА, Ниш-ТВ Нишава 89/2008-4
 10. Румунско удружење Викториа, Вршац-ТВ Victoria 412/2009-4

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. MHC Televizija d.o.o. Beograd-MHC TV K(I)43/2
 2. Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац-Цинк инфо К123
 3. Удружење Наша Жупа, Александровац-Наша ТВ Жупа К126
 4. RTV Avax d.o.o. Lazarevac-u likvidaciji-RTV Avax К97
 5. Дијана Станковић пр ТВ и радио Лав плус, Ужице-ТВ Лав УЕ К229
 6. Mix Media д.о.о., Краљево-TV Mix К111

У складу са чланом 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Lady Lena d.o.o. Žitorađa-Radio Ad Herccullem 290/2008-2
 2. Река Нова Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка-Радио Нова Јасеница 440/2009
 3. Спектар експорт и маркетинг д.о.о. Сомбор-ТВ Спектар 168/2008-4
 4. Радио Лим д.о.о. Прибој- Радио Лим 345/2008-2 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 5. ЈП Врбас, Врбас-ТВ Бачка 144/2008-2
 6. ЈП Врбас, Врбас-Радио Врбас 75/2007-3
 7. Мрежа 3 д.о.о. Београд-Мрежа 3 513/2013-3
 8. Мрежа 3 д.о.о. Београд-ТВ канал 3 512/2013-3
 9. Радио телевизија Сокобања а.д. Ниш-ТВ Соко 104/2008-3
 10. РТВ Царичин град д.о.о. Београд-Радио Царичин град 503/2012
 11. Спектри Јетон Исмаили и ортаци о.д. Бујановац-ТВ Спектри  406/2009-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 12. Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап 291/2008-1
 13. РТВ-Панонија д.о.о. Нови Сад-ТВ Панонија 53/2007-10
 14. РТВ Крагујевац д.о.о. Крагујевац-Радио Крагујевац 465/2010-2 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 15. РТВ Крагујевац д.о.о. Крагујевац-ТВ Крагујевац 442/2010-3 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 16. РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље-ТВ Енигма 48/2007-5 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 17. Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Тимочки радио 60/2007-8
 18. Радио Телевизијска установа Ресава-Свител д.о.о. Свилајнац-Радио Ресава 336/2008-2
 19. Телевизија Канал 9 д.о.о. Каргујевац-ТВ Канал 9 43/2007-9
 20. Руф д.о.о. Петровац на Млави-ТВ Кучево 101-2008-3
 21. РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље-ТВ Енигма 48/2007-6

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Mcboxs d.o.o. Novi Sad-Music Box TV К129
 2. Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Best Music К147
 3. Медијски студио Мастер Владимир Маринковић п.р. Бучје-Мастер ТВТ K205 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 4. Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Тимочка ТВ К59-1
 5. РТВ Крагујевац д.о.о. Крагујевац-ТВ Крагујевац К186-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 6. Божидар Ивковић пр, Студио за производњу и дистибуцију радио и ТВ пограма лаки стрес-ТВ Лаки К112
 7. Радио телевизија Четири С д.о.о. Бојник-ТВ 4С К60
 8. Цвијета Јовановић пр агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит, Кула-ТВ Кула К115-1
 9. Ривијера филм д.о.о. Београд-ТВ Јека К356 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 10. Ривијера филм д.о.о. Београд-W.W.M. K357 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 11. Ривијера филм д.о.о. Београд-ОК канал К213-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 12. Ривијера филм д.о.о. Београд-MTS К272-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 13. Ривијера филм д.о.о. Београд-MTS CLASSIC К211-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 14. Инфо Рас д.о.о. Београд-ТВ Рас К239-1 (Решење о поништају решења о одузимању дозволе)
 15. Флеш плус д.о.о. Аранђеловац-ТВ Флеш плус К193

У складу са чланом 89. став 2. Закона о електронским медијима издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Радио 019 Иван Матић пр, Неготин-Радио 019 294/2008-9
 2. Душанка Милошевић предузетник, радио и телевизијске активности Глас Пчиње, Трговиште- Радио Дуга М 497/2011

 Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Импе Пастор ПР агенција за производњу и емитовање телевизијског програма Тиса, Бечеј-Тиса инфо канал К183
 2. Момчило Јањић предузетник производња и дистрибуција ТВ програма, Љиг-ТВ Љиг инфо К238
 3. Милица Марковић ПР, телевизијска продукција ТВ 3М, Ваљево- К25

У складу са чланом 99. Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи уколико регулаторно тело надлежно за област електронских комуникација, односно оператор мултиплекса повуче образац за коришћење радио фреквенције односно раскине уговор

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac-Radio Victoria 374/2008-2
 2. РТВ Девић плус д.о.о. Смедеревска Паланка-ТВ Девић 410/2009-1
 3. Иди Нинчић д.о.о. Пријепоље-Радио Иди 498/2011
 4. Центар д.о.о. Ваљево-Радио Патак 66/2007-3
 5. Горан Радојковић пр бежичне телекомуникације, маркетинг, емитовање и рподукција радио програма Енигма РГ, Ћићевац-Радио Енигма 93,0 505/2013-1

У складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује програм

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. РТВ М д.о.о. Сремска Митровица-РТВ М 142/2008
 2. Арновљев Слободан и ортак Нови Кнежевац-Радио City NK 368/2008
 3. ЈП Радио телевизија Крагујевац-ТВ Крагујевац 154/2008
 4. Подриње а.д. Лозница-ТВ Подриње 163/2008
 5. ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Радио Лесковац 180/2008
 6. РТВ 5 д.о.о. Ниш-ТВ 5 90/2008
 7. Media System d.o.o. Pojate-Top radio 332/2008
 8. Акционарско друштво радио-телевизија Крајина, Неготин-ТВ Крајина 103/2008
 9. ЈП Радио телевизија Крагујевац, Крагујевац-Радио Крагујевац 319/2008
 10. ЈП Радио Пожаревац, Пожаревац-Радио Пожаревац 330/2008
 11. Радио телевизија Пахуљица д.о.о. Златибор-ТВ Пахуљица 125/2008
 12. Геџа-Петрол д.о.о, Неготин-Радио 501 209/2008
 13. Радио телевизија Станком д.о.о, Београд-ТВ Станком 105/2008
 14. Радио телевизија Четири С д.о.о. Бојник-Радио 4 С 173/2008-1
 15. Мостинфо д.о.о. Куршумлија-ТВ Мост инфо 84/2008
 16. Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље-Радио Мостнет 284/2008
 17. Удружење грађана Разум, Ниш-ТВ Оxyген 447/2010
 18. Radio Prick Dragan Mitkić preduzetnik. Gredlica-Radio Prik 177/2008-1
 19. Телевизија Православне епархије жичке Логос, Трстеник-Радио Логос 339/2008
 20. D.o.o.Istok company, Salaš-Televizija Istok 106/2008-2
 21. Линкс д.о.о. Пријепоље-Радио 033 346/2008-1
 22. ЈП Радио и телевизија Трстеник са п.о. Трстеник-ТВ Трстеник 436/2009-3

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Фолк диск д.о.о. Салаш-Фолк диск ТВ К68
 2. ТВ Чачак а.д. Чачак у стечају-ТВ Чачак К65
 3. Телевизија БГД д.о.о. Београд-ТВ БГД К95
 4. HDV d.o.o. Novi Sad-HD Music К99
 5. Naxi d.o.o. Novi Beograd-Naxi radio К128
 6. Studio Moderna d.o.o. Novi Sad-Top shop TV К5
 7. Сат ДМ плус ТВ д.о.о. Пожаревац-ДМ САТ К20
 8. Radio Omega d.o.o. Bačka Topola-TV Media System К30
 9. Струјини ТВ Канал Д д.о.о. Београд-ТВ Канал Д К2
 10. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 2 К130
 11. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink&Roll К169
 12. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 3 К154
 13. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 2 К155
 14. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 3 К170
 15. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action К116
 16. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Extra К131
 17. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Family К16
 18. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Fashion К135
 19. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Films К17
 20. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk 2 К171
 21. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk К132
 22. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Live К137
 23. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 2 К164
 24. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 3 К165
 25. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies К18
 26. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 2 К148
 27. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 3 К166
 28. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Nostalgie К136
 29. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Plus К133
 30. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Premium К150
 31. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Reality К149
 32. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Soap К172
 33. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink World К134
 34. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Zabava К138
 35. Impres d.o.o. Bačka Topola-TV Trend К45
 36. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Kids К15
 37. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music К14
 38. Pink International Company d.o.o. Beograd-Bravo Music К159
 39. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Comedy К156
 40. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Grand 1 К158
 41. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 4 К157
 42. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 5 К161
 43. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Western К163
 44. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pinkpedija К160
 45. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Horor К162
 46. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Classic К167
 47. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Style К168
 48. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica К173
 49. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 2 К174
 50. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 3 К175
 51. Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 4 К176
 52. TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-IQS Life К108
 53. Телевизија С д.о.о. Београд-ТВ С К81

У складу са чланом 61. став 1. тачка 3) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација, поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од разлога предвиђених тим законом

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Штампа, радио и филм-у ликвидацији, Бор-Радио Бор 61/2007-2
 2. Карловачка радиотелевизија д.о.о. Сремски Карловци-Карловачки радио 273/2008
 3. Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Телевизија Беседа 139/2008-1
 4. Телевизија православне Епархије Жичке Логос, Трстеник-ТВ Логос 158/2008-1
 5. Мипос д.о.о. Београд-МИП Радио 22/2006-3
 6. Bubonja Junior d.o.o. Ljig-Bubonja radio 426/2009
 7. Салдо Лидија Станковић предузетник, Ниш-Радио Салдо 439/2009-1

У складу са чланом 61. став 1. тачка 4) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер није започео емитовање програма у прописаном року

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Радио Дунавац Драгиша Живановић предузетник, Голубац-Радио Дунавац 1812/09
 2. Delta Media d.o.o. Pančevo-Antena radio 913/08
 3. Акционарско друштво радио-телевизија Крајина, Неготин-ТВ Крајина 1728/09

У складу са чланом 61. став 1. тачка 6) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на који је издата ако је емитер без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању дужем од 30 дана или 60 дана са прекидима у току календарске године

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. TV-Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum К83/1

У складу са чланом 61 .став 1. тачка 8) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер непоштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. MHC Televizija d.o.o, Beograd-MHC TV К43/1-1

У складу са чланом 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер, и поред изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-TV Plus 16/2006
 2. Регионални ТВ центар Суботица д.о.о. Суботица-ТВ Супер 11/2006-1
 3. Фијенс д.о.о. Нови Сад-огранак ТВ Јесењин, Нови Сад-ТВ Јесењин 55/2007
 4. СОС канал д.о.о. Београд-ТВ СОС 14/2006-1
 5. Art Television-kanal kulture d.o.o. Beograd-TV Art 12/2006
 6. Перица д.о.о. експорт-импорт, Јагодина-ТВ К-21 114/2008
 7. Мултимедијални интернет центар до.о. Ваљево-ТВ Марш 130/2008
 8. Media NS d.o.o. Novi Sad-TV NS Plus 137/2008
 9. Ластавица д.о.о. Крушевац-ТВ Ластавица 118/2008
 10. Brazda Group d.o.o, Novi Sad-TV Hypo 141/2008
 11. Радио телевизија ВГ-4 д.о.о. Књажевац-ТВ ВГ- 4 99/2008
 12. Еминент д.о.о. Љубовија-ТВ Љубовија 128/2008
 13. Тануки д.о.о. Пирот-ТВ Тануки 92/2008
 14. Пановизија д.о.о, Вршац-ТВ Пановизија 135/2008-1
 15. Fast radio d.o.o. Niš-Fast radio 282/2008
 16. Радио-телевизија Крајина а.д. Неготин-Радио Крајина 145/2008
 17. Белпос д.о.о. Владимирци-ТВ Алканик 147/2008
 18. Radio televizija Valjevo Kronik d.o.o. Valjevo-TV Cronic 164/2008
 19. Радио Позитив д.о.о. Јагодина-Радио Позитив 224/2008
 20. Радио телевизија Јасеница а.д. Смедеревска Паланка-Радио Јасеница 231/2008-1
 21. Радио телевизија ВГ-4 д.о.о. Књажевац-Радио ВГ- 4 292/2008
 22. К.Т.Л д.о.о. Лозница-ТВ КТЛ 162/2008
 23. Enter game group-u stečaju d.o.o. Beograd-TV Enter 13/2006-2
 24. Топ 3 д.о.о. Прокупље-ТВ Топ 3 405/2009
 25. Протокол д.о.о. Лесковац-ТВ Протокол К-1 449/2010
 26. Телевизија Јерина о.д. Смедерево-ТВ Јерина 437/2009
 27. Радио телевизија 34М д.о.о. Крагујевац-TV In 155/2008
 28. Јабучје д.о.о. Љубовија-Радио Туп Туп 247/2008
 29. Телевизија Европа д.о.о. Ћуприја-ТВ Европа 453/2010
 30. Петкан кан д.о.о. Петровац на Млави-Радио Кан 404/2008
 31. Независна телевизија ТВ 017 д.о.о. Врање-ТВ 017 96/2008
 32. TV Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum 451/2010-1
 33. Телевизија Грм д.о.о. Горњи Милановац-ТВ Грм 113/2008-1
 34. РТВ 5 д.о.о. Ниш-Радио Петица 280/2008-2
 35. Радио Опанак д.о.о. Мионица-Радио Опанак 251/2008
 36. РТВ М плус д.о.о. Младеновац-Радио М плус 214/2008
 37. РТВ 5 д.о.о. Ниш-ТВ 5 441/2010-1
 38. Алфа продукција д.о.о. Ужице-ТВ Алфа 127/2008
 39. ТВ Чачак а.д. Чачак-ТВ Чачак 47/2007-2
 40. Top FM team 013 d.o.o. Plandište-Radio 013 FM 371/2008
 41. ТВ Авала д.о.о. Београд-ТВ Авала 1/2006-9
 42. Vinex levački grozd, d.o.o. Rekovac-Radio Vinex 471/2011
 43. Радио телевизија Зона д.о.о, Ниш-ТВ Зона 36/2007-1
 44. Банкер д.о.о. Ниш-ТВ Банкер 88/2008
 45. Тануки д.о.о. Пирот-Радио Тануки 183/2008-2
 46. Фијенс д.о.о. у стечају, Нови Сад-Радио Јесењин 390/2008
 47. Студио д.о.о. Лесковац-ТВ Студио 448/2010
 48. Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-u stečaju-RadioFokus 9/2006-2
 49. Spektar plus о.д. Трговиште-Радио Трговиште 286/2008
 50. Радио Галеб д.о.о. Велико Градиште-Радио Галеб 295/2008-1
 51. FreeRadio Link d.o.o. Niš-Радио 95,6 278/2008
 52. РТВ Младеновац д.о.о. Младеновац-ТВ Младеновац 152/2008-2
 53. Lewis taxi d.o.o. Čačak-Radio Trubа 499/2012

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Палма ЛТД д.о.о. Београд-ТВ Палма К7
 2. Top Music Media d.o.o. Veliki Radinci-Top Music К22
 3. Павловић СЈ д.о.о. Крепољин-ТВ АС К12
 4. RED 9 d.o.o. Subotica-TV Red 9 К38
 5. Антена Сат-Вршац д.о.о. Вршац-ТВ Антена Сат К113
 6. Радио телевизија Зона д.о.о. Ниш-ТВ Зона К55
 7. МТС-Моја ТВ станица д.о.о. Београд-ТВ МТС К39
 8. Televizija Club Inn d.o.o. Požarevac-ТВ 012 К96
 9. Ресава-Свител д.о.о. Свилајнац-ТВ СВИ-ТЕЛ К9
 10. Радио телевизија Флеш д.о.о. Аранђеловац-ТВ Флеш К28
 11. Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево-ТВ Краљево К75
 12. Независна ТВ 017 д.о.о. Врање-ТВ 017 К61
 13. Клисура продукција д.о.о. Грделица-ТВ Клисура К74
 14. Унија Плус д.о.о. Апатин-ТВ 025 Инфо К98

У складу са чланом 41. став 1. Закона о радиодифузији престаје да важи дозвола за емитовање програма због престанка постојања правног лица

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. City radio d.o.o. Beograd-City radio 29/2006-1
 2. Оп-топ Илић Томислав и други о.д. Топола-Радио Оп-топ 233/2008
 3. Idealle Team d.o.o. Lebane-Radio Idealle Team 178/2008
 4. Idealle Team d.o.o. Lebane-TV Ideal 86/2008
 5. Јединство а.д. Нови Пазар-ТВ Јединство 39/2007-2
 6. Лукс д.о.о. Смедерево-Радио Лукс 334/2008
 7. Горлат д.о.о. Нови Пазар-Радио Мозаик 195/2008-2
 8. Elektrometal-elektronic d.o.o. Knjaževac-Radio EM 431/2009
 9. Р-24 д.о.о. Београд-ТВ 24 408/2009
 10. Ластавица д.о.о. Крушевац-Радио Ластавица 325/2008-1
 11. Radio Džoker d.o.o. Velika Plana-Radio Joker 422/2009-1

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. Art Television-kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o.-u stečaju, Beograd-ART TV К6
 2. Агенција за пропаганду Тиса-Инфо канал Пастор Ласло предузетник, Бечеј-Тиса Инфо Канал К23

У складу са чланом 40 Закона о радиофифузији

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

 1. YU Eco d.o.o. Subotica-TV YU Eco К89