Навигација

Јавни конкурс 2019

Јавни конкурс за предлагање кандитата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"

Рок за подношење пријава је 01.04.2019. године.

Јaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa члaнa УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“.

 

Back to top